- Διαφήμιση -

Ο ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΧΕΙΛΑΚΗΣ ετοιμάζεται για τον Οθέλλο του Σαίξπηρ

Συνέ­ντευ­ξη παρα­χώ­ρη­σε στο LIFO ο Αιμί­λιος Χει­λά­κης όπου μιλά­ει για τον Οθέλ­λο του Σαίξπηρ.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Το Θέα­τρο σήμε­ρα Theatre today

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.