- Διαφήμιση -

Πρωτοχρονιάτικο σποτ από την Ελληνική Αστυνομία για αυτούς που έφυγαν στη μάχη του καθήκοντος αλλά κι αυτούς που συνεχίζουν την μάχη

«Με την σκέ­ψη μας σε εκεί­νους που έφυ­γαν και σε αυτούς που δίνουν μάχη για να μεί­νουν κοντά μας. Ευχό­μα­στε το 2024 να φέρει ειρή­νη, αγά­πη και ασφά­λεια σε όλους. Χρό­νια πολ­λά!», εύχο­νται οι ένστο­λοι της ΕΛ.ΑΣ.

Το βίντεο αυτό είναι για όσους αστυνομικούς έφυγαν από τη ζωή αλλά και σε εκείνους που δίνουν μάχη για την ασφάλεια όλων μας

Με την σκέ­ψη μας σε εκεί­νους που έφυ­γαν και σε αυτούς που δίνουν μάχη για να μεί­νουν κοντά μας. Ευχό­μα­στε το 2024 να φέρει ειρή­νη, αγά­πη και ασφά­λεια σε όλους.

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.