- Διαφήμιση -

Θεσσαλία – Ο στρατός επί ποδός για τα νεκρά ζώα – Προτεραιότητα η Δημόσια Υγεία

Η επι­χεί­ρη­ση για την απο­κα­τά­στα­ση των ζημιών που έχει αφή­σει πίσω της η θεο­μη­νία από την κακο­και­ρία Daniel στη Θεσ­σα­λία συνε­χί­ζε­ται. Στον Βόλο και στο Πήλιο γίνε­ται αγώ­νας δρό­μου για την απο­κα­τά­στα­ση του οδι­κού δικτύ­ου και της υδροδότησης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.