- Διαφήμιση -

Τηλεφωνική γραμμή 10306: Επεκτείνεται και στα θέματα βίας παιδιών — εφήβων

Σε ισχύ τέθη­κε από την 1η Φεβρουα­ρί­ου 2024, η νέα τηλε­φω­νι­κή γραμ­μή  Ψυχο­κοι­νω­νι­κής Υπο­στή­ρι­ξης από το 10306 με στό­χο την αντι­με­τώ­πι­ση περι­στα­τι­κών βίας και επι­θε­τι­κό­τη­τας στα παι­διά και τους νέους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.