- Διαφήμιση -

Τριήμερο πένθος στην ΕΛΑΣ μετά τον θάνατο του αστυνομικού που χτυπήθηκε από φωτοβολίδα

Τρι­ή­με­ρο πέν­θος κηρύ­χθη­κε στην Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία μετά την τρα­γι­κή κατά­λη­ξη στην υπό­θε­ση του τραυ­μα­τι­σμού του 31χρονου αστυ­νο­μι­κού, Γιώρ­γου Λυγ­γε­ρί­δη ο οποί­ος εδώ και αρκε­τές ημέ­ρες έδι­νε μάχη να κρα­τη­θεί στη ζωή…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.