- Διαφήμιση -

Ληξούρι: Παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Κολέλη, «Κομμένες γλώσσες», την Κυριακή 13 Αυγούστου, στις 21:00, στον αύλειο χώρο του Μουσείου Ληξουρίου

Οι «Κομμένες γλώσσες» του Παναγιώτη Κολέλη παρουσιάζονται στο Ληξούρι

 

Η Ιακω­βά­τειος Βιβλιο­θή­κη, το βιβλιο­πω­λείο Happy House και οι εκδό­σεις ΚΨΜ σας προ­σκα­λούν στην παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου του Πανα­γιώ­τη Κολέ­λη, «Κομ­μέ­νες γλώσ­σες», την Κυρια­κή 13 Αυγού­στου, στις 21:00, στον αύλειο χώρο του Μου­σεί­ου Ληξουρίου

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.