- Διαφήμιση -

157.500 δικαιούχοι πληρώνονται απο σήμερα

Ποιοι θα δουν χρήματα μέχρι τις 9 Ιουλίου

Την πλη­ρω­μή της απο­ζη­μί­ω­σης ειδι­κού σκο­πού στους εργα­ζό­με­νους των οποί­ων οι συμ­βά­σεις εργα­σί­ας ανεστάλησαν…

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.