- Διαφήμιση -

Ελληνικό: Έρχονται 70.000 θέσεις εργασίας

Η στιγμή είναι ιστορική καθώς συμπίπτει με την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας

Με βάση τον προ­γραμ­μα­τι­σμό που έχει ανα­κοι­νω­θεί, κάποια απο τα έργα είναι:

Μητρο­πο­λι­τι­κό πάρκο

Αθλη­τι­κές εγκαταστάσεις

Galleria που θα κατα­σκευα­στεί κοντά στη μαρί­να του Αγί­ου Κοσμά

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.