- Διαφήμιση -

15 χρόνια χωρίς τον Σωτήρη Μουστάκα

"Έφυγε" στις 4 Ιουνίου του 2007

Ακρι­βώς πριν 15 χρό­νια, στις 4 Ιου­νί­ου του 2007, ο Σωτή­ρης Μου­στά­κας, σε ηλι­κία 66 ετών, πεθαί­νει από λοί­μω­ξη του ανα­πνευ­στι­κού, ενώ είχε χτυ­πη­θεί από τον καρ­κί­νο. Με αφορ­μή τον χαμό του αγα­πη­μέ­νου ηθο­ποιού, θα θυμη­θού­με τα νεα­νι­κά του χρό­νια στην Κύπρο, τα πρώ­τα του βήμα­τα στο θέα­τρο και το σινε­μά, αλλά και το πάθος του για τον τζό­γο, που τού στοί­χι­σε και στην καλ­λι­τε­χνι­κή του πορεία.

Ο Σωτή­ρης Μου­στά­κας γεν­νή­θη­κε στο χωριό Κάτω Πλά­τρες, έξω από τη Λεμε­σό, στις 17 Σεπτεμ­βρί­ου του 1940.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.