- Διαφήμιση -

Καλαμάτα: 35 χρόνια από τον φονικό σεισμό των 6,2 Ρίχτερ

35 χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα από εκεί­νο το τρα­γι­κό από­γευ­μα του Σαβ­βά­του της 13ης Σεπτεμ­βρί­ου 1986 στην Καλα­μά­τα. Ο ισχυ­ρός σει­σμός, έντα­σης 6,2 Ρίχτερ, που χτύ­πη­σε την πόλη στις 8 και 20 το βρά­δυ έσπει­ρε τον τρό­μο και τον πανι­κό και βύθι­σε την πόλη στο σκο­τά­δι. Τρα­γι­κός απο­λο­γι­σμός 35 νεκροί και πάνω από 300 τραυ­μα­τί­ες. Οι εικό­νες πραγ­μα­τι­κά απο­καρ­διω­τι­κές καθώς η πόλη έδει­χνε σαν βομβαρδισμένη.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.