- Διαφήμιση -

Ιωάννης Παλαιοκρασσάς (27 Μαρτίου 1934 ‑2 Οκτωβρίου 2021)

Εφυ­γε από τη ζωή σε ηλι­κία 87 ετών ο Ιωάν­νης Παλαιο­κρασ­σάς, ιστο­ρι­κό στέ­λε­χος της Ν.Δ.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη  θεμα­τι­κή σελί­δα μας στο Facebook:

InMemoriam.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.