- Διαφήμιση -

Κινηματογραφική κλοπή 1 εκατομμυρίου ευρώ στη Κρήτη

Ελαβε χώρα σε βίλα Ρώσου μεγιστάνα στο Ηράκλειο

Η αστυ­νο­μία μελε­τά μια περί­ερ­γη υπό­θε­ση κλο­πής 1 εκα­τομ­μυ­ρί­ου ευρώ από βίλ­λα Ρώσου μεγι­στά­να στο Ηρά­κλειο της Κρή­της. Η υπό­θε­ση εμφα­νί­ζε­ται περί­ερ­γη μιας και δεν υπάρ­χουν και τα λεφτά ήταν… ξεχα­σμέ­να στο χρηματοκιβώτιο

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Το Ηρά­κλειο σήμε­ρα Iraklio today

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.