- Διαφήμιση -

ΕΠΕΙΓΟΝ ! Εκτακτα δρομολόγια της Levante Ferries για σήμερα 30/11

Σήμε­ρα 30 Νοεμ­βρί­ου 2021 θα εκτε­λε­στούν απο την Levante Ferries, τα εξής ΕΚΤΑΚΤΑ δρομολόγια :

ΠΟΡΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ ώρα 09.45 πμ

ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ ώρα 11.45 πμ

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : https://www.levanteferries.com

Πρα­κτο­ρείο Αθηνών

LEVANTE FERRIES

Λ.Θησέως 280, Καλ­λι­θέα (Αθή­να), 17675

Τηλ.: 210 9499400

Fax: 210 9499409

Κρα­τή­σεις: reservations@levanteferries.gr

Πλη­ρο­φο­ρί­ες: info@levanteferries.gr

Ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας :Δευ­τέ­ρα-Παρα­σκευή 08:00–19:00

Πρα­κτο­ρείo Ζακύνθου

LEVANTE FERRIES

Κων. Λομ­βάρ­δου 18 – 22, Ζάκυνθος

Τηλ.: 26950 25400 – 26950 25401

Fax: 26950 25402

Κρα­τή­σεις: reservations@levanteferries.gr

Πλη­ρο­φο­ρί­ες: info@levanteferries.gr

Εκδο­τή­ριο Εισιτηρίων

Εντός Λιμέ­να Ζακύνθου

Τηλ. : 26950 25403

Κρα­τή­σεις: reservations@levanteferries.gr

Πλη­ρο­φο­ρί­ες: info@levanteferries.gr

Πρα­κτο­ρείο Κυλλήνης

LEVANTE FERRIES

Εντός του λιμέ­να Κυλλήνης

Τηλ.: 26230 92080 – 26230 92100 – 26230 92488

Fax: 26230 92081

Κρα­τή­σεις: reservations@levanteferries.gr

Πλη­ρο­φο­ρί­ες: info@levanteferries.gr

Πρα­κτο­ρείο Πάτρας 

 LEVANTE FERRIES

Όθω­νος Αμα­λί­ας 12

Τηλ: 2610 240000

Κρα­τή­σεις: reservations@levanteferries.gr

Πλη­ρο­φο­ρί­ες: info@levanteferries.gr

Εκδο­τή­ριο Εισιτηρίων

Πύλη 2, Παλιό Λιμά­νι Πάτρας, Αχα­ΐα, 26223

Τηλ: 2610 240000

Κρα­τή­σεις: reservations@levanteferries.gr

Πλη­ρο­φο­ρί­ες: info@levanteferries.gr

Πρα­κτο­ρείο Αργοστολίου

LEVANTE FERRIES

Πλα­τεία Βαλ­λιά­νου & Διο­νυ­σί­ου Λαυ­ρά­γκα, 281 00

Αργο­στό­λι Κεφαλονιά

Τηλ.: 26710 25500

Fax: 26710 25500

Κρα­τή­σεις: reservations@levanteferries.gr

Πλη­ρο­φο­ρί­ες: info@levanteferries.gr

Πρα­κτο­ρείο Σάμης

 LEVANTE FERRIES

Ακτή Ποσει­δώ­νος 1, Σάμη, Κεφα­λο­νιά, 28080

Τηλ: 26740 22003

Κρα­τή­σεις: reservations@levanteferries.gr

Πλη­ρο­φο­ρί­ες: info@levanteferries.gr

Εκδο­τή­ριο Εισιτηρίων

Εντός Λιμέ­να, Σάμη, Κεφα­λο­νιά, 28080

Τηλ: 26740 23089

Κρα­τή­σεις: reservations@levanteferries.gr

Πλη­ρο­φο­ρί­ες: info@levanteferries.gr

Πρα­κτο­ρείο Πόρου Κεφαλονιάς

LEVANTE FERRIES

Εντός Λιμέ­να Πόρου, Κεφαλονιά

Τηλ. : 26740 72450

Τηλ. – Fax: 26740 72250

Κρα­τή­σεις: reservations@levanteferries.gr

Πλη­ρο­φο­ρί­ες: info@levanteferries.gr

Πρα­κτο­ρείο Ιθάκης

LEVANTE FERRIES

Γ. Δρα­κού­λη 18 Βαθύ, Ιθάκη

Τηλ: 26740 33453

Κρα­τή­σεις: reservations@levanteferries.gr

Πλη­ρο­φο­ρί­ες: info@levanteferries.gr

Εκδο­τή­ριο Εισιτηρίων

Εντός του λιμέ­να Πίσω Αετός, Ιθάκη

Τηλ:2674100000

Κρα­τή­σεις: reservations@levanteferries.gr

Πλη­ρο­φο­ρί­ες: info@levanteferries.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.