- Διαφήμιση -

Σοβαρό τροχαίο έξω από το Κιλελέρ

Οχη­μα κινού­με­νο στο ρεύ­μα προς Θεσ­σα­λο­νί­κη προ­σέ­κρου­σε στο στη­θαίο και προ­σγειώ­θη­κε στο άλλο ρεύ­μα, κι εκεί συγκρού­στη­κε πλα­γιο­με­τω­πι­κά με άλλο διερ­χό­με­νο όχημα

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Λάρισ­σα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.