- Διαφήμιση -

Αμπελώνες Μπελίδη — Με σύγχρονο οινοποιείο-αποστακτήριο, παράγουν οίνο ποιότητας από σταφύλια βιολογικής γεωργίας

Το σύγχρονο νέκταρ για αυτούς που θα απολαύσουν το κάθε ποτήρι πίνοντας το

Το οινο­ποιείο «Αμπε­λώ­νες Μπε­λί­δη» βρί­σκε­ται στα Μελίσ­σια Κοζά­νης, ένα μικρό και ήσυ­χο χωριό σε υψό­με­τρο 575 μέτρων. Στον Βαθύ­λακ­κο Κοζά­νης, όπως και σε όλη τη Μακε­δο­νία, η αμπε­λο­καλ­λιέρ­γεια έχει βαθιές ρίζες και μακρό­χρο­νη ιστο­ρία.  Η οικο­γέ­νεια Μπε­λί­δη έχει την δικιά της δυνα­τή ιστο­ρία στο οινεμπόριο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.