- Διαφήμιση -

Αντικριστό: Το Κρητικό ξελόγιασμα του ουρανίσκου

Το αντικριστό δεν είναι απλά ένα ψητό αρνί.

Πάει, λέει, ένας Αθη­ναί­ος στα Ανώγεια.

Κάθε­ται με την παρέα του να φάνε σε μια ταβέρνα.

Ζητά­ει κατά­λο­γο από τον σερ­βι­τό­ρο (που ήδη έχει αρχί­σει να τον κοι­τά­ζει περί­ερ­γα) και αφού ρίχνει μια πρό­χει­ρη ματιά, τον ρωτάει:

«Από θαλασ­σι­νά τι έχετε»;

Για ν’ απα­ντή­σει κοφτά ο Ανωγειανός:

«Αλά­τσι…»

Το συγκε­κρι­μέ­νο (βγαλ­μέ­νο απ’ την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα) ανεκ­δο­τά­κι μπο­ρεί να σου φαί­νε­ται αστείο. Στα ορει­νά όμως της Κρή­της δεν αστειεύ­ο­νται καθό­λου με το φαγη­τό τους.

Δεν δέχο­νται… αντιρ­ρή­σεις για το τι θα φας ΚΙ ΕΣΥ αν βρε­θείς στα μέρη τους. Και υπάρ­χει ένας ακα­τα­μά­χη­τος λόγος που τελι­κά έχουν δίκιο…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.