- Διαφήμιση -

Κτήμα Νεραντζή — Όταν ο οίνος είναι κάτι παραπάνω απο ένα προϊόν οινοποιείου

Οι αμπελώνες εδώ, καλλιεργούνται με τις αρχές βιολογικής καλλιέργειας με ελάχιστες παρεμβάσεις κατά την διάρκεια της οινοποίησης όπου χρησιμοποιούνται άγριες ζύμες

Το οινο­ποιείο ‘Kτή­μα Νεραν­τζή’ βρί­σκε­ται στην Πεντά­πο­λη, στην εύφο­ρη κοι­λά­δα των Σερ­ρών, που δια­σχί­ζε­ται από τον ποτα­μό Στρυ­μό­να και περι­βάλ­λε­ται από πέντε βου­νά. Ο αέρας της θάλασ­σας, από την αρχαία Αμφί­πο­λη την ημέ­ρα και ο κρύ­ος αέρας από το Μενοί­κιο το βρά­δυ, συν­θέ­τουν ένα ιδιαί­τε­ρο μικρο­κλί­μα. Οι ανα­φο­ρές για τους φημι­σμέ­νους καρ­πούς αυτού του τόπου είναι πολ­λές από την αρχαιό­τη­τα. Στον όμορ­φο λόφο της Καλίν­τσας, σε υψό­με­τρο 160 μέτρων εκτεί­νο­νται 100 στρέμ­μα­τα ιδιό­κτη­των αμπελώνων.

Δίνε­ται η δυνα­τό­τη­τα ξενά­γη­σης στους χώρους του οινο­ποιεί­ου και τους αμπε­λώ­νες, καθώς και γευ­στι­κής δοκι­μής για τους οινόφιλους.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.