- Διαφήμιση -

Σκυριανή λαδόπιτα: Όλη η Σκύρος στο πιάτο σας!

Η πιο νόστιμη - κατά γενική ομολογία - λιχουδιά του ταξιδιού, οι περίφημες σκυριανές λαδόπιτες

Η Σκύ­ρος, με τις υπέ­ρο­χες δαντε­λω­τές παρα­λί­ες της, τα πυκνά πευ­κο­δά­ση των βορειο­δυ­τι­κών ακτών της. Τα μονα­δι­κά στον κόσμο μικρό­σω­μα σκυ­ρια­νά αλο­γά­κια, το καρ­να­βά­λι της ‑έθι­μο χιλιετιών‑, και τα χει­ρο­ποί­η­τα μικρο­έ­πι­πλα με τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά μοτί­βα, κλέ­βει την καρ­διά όσων ανα­ζη­τούν ήρε­μες και ποιο­τι­κές δια­κο­πές. Πανέ­μορ­φη αρχό­ντισ­σα του νησιού είναι η ολό­λευ­κη Χώρα με το μονα­δι­κό αρχι­τε­κτο­νι­κό χαρα­κτή­ρα και το λιθό­στρω­το κεντρι­κό καλ­ντε­ρί­μι που ανη­φο­ρί­ζει μέχρι το κάστρο.….

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Σκύ­ρος σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.