- Διαφήμιση -

Βατόμουρα: Nόστιμα και υγιεινά

Είναι μια καλή πηγή αρκε­τών βιτα­μι­νών και μετάλ­λων. Μια μερί­δα 150g που περιέ­χει περί­που το ένα τέταρ­το των ημε­ρή­σιων ανα­γκών σας σε βιτα­μί­νη C, μαγ­γά­νιο και περισ­σό­τε­ρο από το ένα τρί­το των ανα­γκών σας σε βιτα­μί­νη Κ1. Τα βατό­μου­ρα περιέ­χουν επί­σης μικρές ποσό­τη­τες βιτα­μί­νης Ε, βιτα­μί­νης Β6 και χαλκού…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.