- Διαφήμιση -

Η.Π.Α. — Έκθεση “Άγιο Όρος”: Ένα εικονικό προσκύνημα στα μοναστήρια του Αγίου Όρους

Η εορταστική εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 2:00 την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022

Η έκθε­ση αυτή, που θα φιλο­ξε­νη­θεί στο Μαλιώ­τειο Πολι­τι­στι­κό Κέντρο (Maliotis Cultural Center) για περί­που δύο μήνες το ερχό­με­νο φθι­νό­πω­ρο, θα περι­λαμ­βά­νει έναν πίνα­κα για κάθε ένα από τα 20 αγιο­ρεί­τι­κα μονα­στή­ρια που θα παρου­σιά­ζει την ιστο­ρία και τις παρα­δό­σεις τους, καθώς και πρό­σθε­τους πίνα­κες που αφο­ρούν τη ζωή στο Αγιο Ορος.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.