- Διαφήμιση -

Παραλήρημα Ερντογάν: «Μην ξεχνάτε τι πάθατε στη Σμύρνη»

Σε νέο παρα­λή­ρη­μα στο­χο­ποιώ­ντας για άλλη μια φορά την Ελλά­δα προ­χώ­ρη­σε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως μετα­δί­δει από την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη ο αντα­πο­κρι­τής του ΣΚΑΪ Μανώ­λης Κωστί­δης, ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος εξα­πέ­λυ­σε νέες απει­λές κατά της Ελλά­δας μιλώ­ντας σε εκδή­λω­ση από τη Σαμψούντα.

«Και ένα βρά­δυ μπο­ρεί να έρθου­με ξαφ­νι­κά», ανέ­φε­ρε χαρακτηριστικά.

Κάλε­σε παράλ­λη­λα την Ελλά­δα «να κοι­τά­ξει την ιστο­ρία της», καθώς όπως ισχυ­ρί­ζε­ται θα είναι «πολύ βαρύ το τίμη­μα αν το παρα­κά­νει».

Έκα­νε μάλι­στα και ανα­φο­ρά στη Μικρα­σια­τι­κή Κατα­στρο­φή: «Μην ξεχνά­τε τι πάθα­τε στη Σμύρ­νη», ήταν τα λόγια του.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.