- Διαφήμιση -

Παρέλαση ομογενών και φιλελλήνων στη Στουτγάρδη για τα 200 χρόνια από το 1821

Εντυπωσιακή, συναρπαστική, θεαματική, πανηγυρική ήταν κάποια από τα επίθετα, που γράφτηκαν στα διθυραμβικά δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου

Την παρέ­λα­ση διορ­γά­νω­σαν περισ­σό­τε­ρες από πενή­ντα ελλη­νι­κές ομο­γε­νεια­κές οργα­νώ­σεις, πολι­τι­στι­κοί και σχο­λι­κοί σύλ­λο­γοι, κοι­νό­τη­τες και εθνι­κο­το­πι­κές οργα­νώ­σεις το Σάβ­βα­το 9 Οκτω­βρί­ου στη Στουτ­γάρ­δη για τα 200 χρό­νια της Επα­νά­στα­σης του 1821 και της ανε­ξαρ­τη­σί­ας της Ελλάδας.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Γερ­μα­νία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.