- Διαφήμιση -

Μουσείο υποβρύχιας γλυπτικής: Ένα ξεχωριστό μουσείο στην Αγία Νάπα της Κύπρου

Κάτω από τα κρυ­στάλ­λι­να νερά του περι­μέ­νουν σιω­πη­λά 93 έργα τέχνης, διά­σπαρ­τα ανά­με­σα σε μια σει­ρά από οργα­νι­κά γλυ­πτά δέντρα τοπο­θε­τη­μέ­να σε βάθος 8 έως 10 μέτρων, τα οποία έχουν σχε­δια­στεί για να προ­σελ­κύ­ουν διά­φο­ρα είδη θαλάσ­σιας ζωής…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.