- Διαφήμιση -

Μαϊάμι: Ομογενής 21 ετών αναζητείται στα συντρίμμια

Πρό­κει­ται για τον Ανδρέα Γιαν­νι­τσό­που­λο, ο οποί­ος είναι 21 χρο­νών και είναι φοι­τη­τής στο Πανε­πι­στή­μιο Βάντερ­μπιλτ, το οποίο βρί­σκε­ται στην πόλη Νάσβιλ στην πολι­τεία του Τενεσί.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.