- Διαφήμιση -

Οδηγός για μουσικές συναυλίες στον Έβρο

Ο Έβρος έχει το δικό του μουσικό αποτύπωμα

Το radioevros.gr ετοί­μα­σε και αυτό το καλο­καί­ρι ένα οδη­γό, ο οποί­ος θα ενη­με­ρώ­νε­ται συνε­χώς, με όλες τις μου­σι­κές συναυ­λί­ες που έχουν προ­γραμ­μα­τι­στεί στον Έβρο για το καλο­καί­ρι του 2021 ώστε να μην χάσε­τε καμία!

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.