- Διαφήμιση -

Καβάλα — Θάσος: Παραμένουν στο βαθύ κόκκινο

Καβά­λα και Θάσος παρα­μέ­νουν στο βαθύ κόκ­κι­νο, επί­πε­δο πολύ αυκη­μέ­νου κιν­δύ­νου, ανα­κοί­νω­σε ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων Νίκος Χαρδαλιάς.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.