- Διαφήμιση -

Νέστος: Παραμυθένιο ταξίδι!

Λιμνοθάλασσες, καταπράσινες όχθες, άγρια ζώα και πτηνά, σπηλιές και βράχια είναι μερικά μόνο από τα θαύματα της φύσης που θα συναντήσετε στην περιοχή του Νέστου.

Κλεί­στε ραντε­βού με την πιο πλα­νεύ­τρα φύση κι αφή­στε τη ματιά, τον νου, μα και την ψυχή σας να «ταξι­δέ­ψουν» με το κελα­ρυ­στό τρα­γού­δι των νερών του Νέστου, να νιώ­σουν τη δρο­σε­ρή ανά­σα του τρυ­φε­ρού δάσους της Χαϊ­ντούς και να απο­γειω­θούν μπρο­στά στον πιο εντυ­πω­σια­κό καταρ­ρά­κτη των Βαλ­κα­νί­ων, τον Λει­βα­δί­τη! Ανα­κα­λύψ­τε την ιδιαί­τε­ρη γοη­τεία αυτού του τόπου και βιώ­στε τη με όλες σας τις αισθή­σεις… Το αξίζει!

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Καβά­λα σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.