- Διαφήμιση -

Ονειρικό ταξίδι στον Νέστο Ποταμό!

Μέσα στα καταπράσινα δάση οξιάς της Ροδόπης

Ανά­με­σα στα φυλ­λώ­μα­τα του πυκνού δάσους «σιγο­μουρ­μου­ρί­ζουν» ανή­συ­χα ποτά­μια, τα οποία στε­φα­νώ­νουν παλιά, πέτρι­να γεφύ­ρια, το καθέ­να με τη δική του ιστο­ρία… Όσο για τον μεγά­λο «πρω­τα­γω­νι­στή» της περιο­χής, τον Νέστο, με τα πλού­σια, ήρε­μα νερά και τις κατά­φυ­τες όχθες του, μας περι­μέ­νει έτοι­μος για παι­χνί­δια στα νερά του!

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.