- Διαφήμιση -

Δήμος Ιάσμου: Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους

Εώς και την Κυριακή 15 Αυγούστου – Σε Ίασμο, Σώστη και Αμαξάδες τα σημεία συγκέντρωσης

Ο Δήμος Ιάσμου ανα­κοι­νώ­νει τη συγκέ­ντρω­ση ειδών πρώ­της ανά­γκης για τη στή­ρι­ξη των πυρό­πλη­κτων περιο­χών της Βόρειας Αττι­κής, της Εύβοιας και της Ηλείας.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία Θρά­κη σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.