- Διαφήμιση -

Αρχαίο θέατρο του Θορικού — Το αρχαιότερο σωζόμενο θέατρο στην Ελλάδα

Μια μονοήμερη εκδρομή στο Λαύριο είναι η καλύτερη αφορμή για να γνωρίσεις από κοντά

Το θέα­τρο Θορι­κού χρο­νο­λο­γεί­ται στα τέλη της Αρχαϊ­κής Επο­χής (μετα­ξύ 525- 480 π.Χ.) και θεω­ρεί­ται το αρχαιό­τε­ρο σωζό­με­νο θέα­τρο στην Ελλά­δα. Βρί­σκε­ται σε πλα­γιά, λίγο πριν τη βόρεια είσο­δο της πόλης του Λαυ­ρί­ου και έχει εύκο­λη πρόσβαση.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Λαυ­ρε­ω­τι­κή σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.