- Διαφήμιση -

ΑΤΤΙΚΗ: Να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους καλούνται οι κάτοικοι σε Πολυδένδρι και Καπανδρίτι λόγω της φωτιάς

Να εκκε­νώ­σουν άμε­σα τα σπί­τια τους καλού­νται οι κάτοι­κοι του Πολυ­δεν­δρί­ου και του Καπαν­δρι­τί­ου καθώς και των οικι­σμών Ποντί­ων και Πευ­κό­φυ­του με μήνυ­μα από το «112».Μάλιστα, προ­τρέ­πο­νται να μετα­κι­νη­θούν προς Βαρ­νά­βα και Νέα Μάκρη από Επαρχ. Οδό Μαρα­θώ­νος — Καπανδριτίου.

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.