- Διαφήμιση -

Η ερωτική Νατάσα”

Νατάσα Θεοδωρίδου - Θέατρο Πέτρας Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021

Μαζί της θα ερω­τευ­τού­με και θα ονειρευτούμε.
Όπως κάθε φορά που την απο­λαμ­βά­νου­με ζωντα­νά η Νατά­σα Θεο­δω­ρί­δου θα μας ταξι­δέ­ψει σε ένα μαγι­κό μου­σι­κό ταξί­δι γεμά­το συναί­σθη­μα και έρωτα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Μου­σι­κή σήμε­ρα Music today

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.