- Διαφήμιση -

Άλσος Βεϊκου

Απολαύστε την ομορφιά της φύσης, αθληθείτε, ψυχαγωγηθείτε και περάστε κάποιες ώρες ξεγνοιασιάς και ξεκούρασης

ο Άλσος Βεΐ­κου]ή Αττι­κό Άλσος είναι συνοι­κία της οποί­ας ένα τμή­μα ανή­κει στον Δήμο Αθη­ναί­ων και το υπό­λοι­πο στον Δήμο Γαλα­τσί­ου. Συγκε­κρι­μέ­να στον Δήμο Αθη­ναί­ων ανή­κει το νότιο τμή­μα της συνοι­κί­ας και στον Δήμο Γαλα­τσί­ου το βόρειο. Το αθλη­τι­κό Κέντρο Γαλα­τσί­ου βρί­σκε­ται εντός του Άλσους Βεΐ­κου που απο­τε­λεί μια τερά­στια έκτα­ση πρα­σί­νου και είναι έναν από τους μεγα­λύ­τε­ρους πνεύ­μο­νες της Αθή­νας. Δια­θέ­τει καφε­τέ­ρια, παι­δι­κή χαρά, γήπε­δα, θέα­τρο, θερι­νό κινη­μα­το­γρά­φο και απο­τε­λεί πόλο έλξης για πολ­λούς Αθη­ναί­ους τα σαββατοκύριακα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.