- Διαφήμιση -

Πειραιάς — Κλιματιζόμενος χώρος θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση

Σε 24ωρη βάση για τη φιλοξενία των πολιτών

Συγκε­κρι­μέ­να, από σήμε­ρα, Πέμ­πτη 24/6/2021 μέχρι και τη Δευ­τέ­ρα 28/6/2021 …

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.