- Διαφήμιση -

Αγκίστρι — Το καταπράσινο νησί του Αργοσαρωνικού

Βουτιές στο απόλυτο γαλάζιο

Στην καρ­διά του Αργο­σα­ρω­νι­κού, μόλις μία ώρα από το λιμά­νι του Πει­ραιά και σε από­στα­ση ανα­πνο­ής από την Αίγι­να, το Αγκί­στρι είναι ένας μικρός παρά­δει­σος, ο οποί­ος προ­σφέ­ρε­ται για μονο­ή­με­ρες αλλά και ολι­γο­ή­με­ρες απο­δρά­σεις. Οι κατα­πρά­σι­νες εκτά­σεις και οι παρα­λί­ες με τα κρυ­στάλ­λι­να νερά το καθι­στούν το ιδα­νι­κό νησί «της διπλα­νής πόρ­τας» για όσους θέλουν να ξεφύ­γουν από την καθη­με­ρι­νό­τη­τα και να απο­λαύ­σουν την ηρε­μία και την απλό­τη­τα της φύσης.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.