- Διαφήμιση -

Παναγία Πλατανιώτισσα

Η δεντροκκλησιά της Πελοποννήσου «φιλοξενείται» στην κουφάλα που σχηματίζουν τρεις αιωνόβιοι πλάτανοι

Το  εκκλη­σά­κι της Πανα­γί­ας της Πλα­τα­νιώ­τισ­σας βρί­σκε­ται σε μία κατα­πρά­σι­νη τοπο­θε­σία στη δυτι­κή όχθη του ποτα­μού Κερυ­νί­τη στο χωριό Πλα­τα­νιώ­τισ­σα, σε από­στα­ση 19 χιλιο­μέ­τρων από την πόλη των Καλα­βρύ­των.

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.