- Διαφήμιση -

Στα χωριά της Ορεινής Ναυπακτίας

Ο χρόνος κυλάει αλλιώς

Στα χωριά της Ορει­νής Ναυ­πα­κτί­ας ξυπνάς, περ­πα­τάς ακού­γο­ντας μόνο τρε­χού­με­να νερά, τρως με όρε­ξη κυνή­γι και χόρ­τα απ’ το μπο­στά­νι, πίνεις τσάι του βου­νού και κοι­μά­σαι καλύ­τε­ρα. Ο χρό­νος κυλά­ει πολύ δια­φο­ρε­τι­κά. Απ’ το ένα χτύ­πη­μα της καμπά­νας μέχρι το άλλο νιώ­θεις σαν να έχουν περά­σει τρεις αθη­ναϊ­κές ώρες. Με λίγα λόγια, φεύ­γεις για ένα τρι­ή­με­ρο και έχεις ξεκου­ρα­στεί σαν να έλει­πες ολό­κλη­ρη εβδομάδα.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.