- Διαφήμιση -

Γνωρίζοντας τα Ασκηταριά στη Μεγάλη Πρέσπα

Η βαρκάδα στη Μεγάλη Πρέσπα ξεκινά από το παραλίμνιο χωριό Ψαράδες και αποκαλύπτει τα κρυμμένα βυζαντινά ασκηταριά της λίμνης, κατά μήκος της ελληνικής ακτογραμμής έως τα σύνορα με την Αλβανία και μέχρι το Τριεθνές.

Μέσα στις εσο­χές των κάθε­των βρά­χων δια­τη­ρού­νται σήμε­ρα μικρά ασκη­τα­ριά, ενώ ξεχω­ρί­ζουν και βυζα­ντι­νές βρα­χο­γρα­φί­ες που σώζο­νται στη χερ­σό­νη­σο ακρι­βώς απέ­να­ντι από τους Ψαράδες.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.