- Διαφήμιση -

Μικρολίβαδο Γρεβενών

Ένας γραφικός οικισμός περιτριγυρισμένος από πράσινα λιβάδια και πλούσιο δάσος

Σε από­στα­ση 9 χιλιο­μέ­τρων από την Κρα­νιά και 40 χιλιο­μέ­τρων από τα Γρε­βε­νά, είναι χτι­σμέ­νο το χωριό Μικρολίβαδο.Πρόκειται για ένα γρα­φι­κό χωριό μέσα στην κατα­πρά­σι­νη κοι­λά­δα του Βενε­τι­κού ποταμού.Το μάτι του επι­σκέ­πτη χάνε­ται μέσα στις αχα­νείς εκτά­σεις δάσους. Παντού υπάρ­χουν πανύ­ψη­λα μαυ­ρό­πευ­κα και βελανιδιές.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Η Δυτι­κή Μακε­δο­νία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.