- Διαφήμιση -

Ιθάκη — Σύμβολο της πιο «γλυκιάς» πατρίδας που αναζητά ο καθένας

Στοχαστείτε, ανακαλύψτε, γαληνέψτε

Η Ιθά­κη είναι ένα νησί με κρυμ­μέ­νες ομορ­φιές, ένα πραγ­μα­τι­κό δια­μά­ντι του Ιονί­ου Πελά­γους. Πρό­κει­ται για το δεύ­τε­ρο μικρό­τε­ρο νησί των Επτα­νή­σων μετά τους Παξούς, με περί­που 3.000 μόνι­μους κατοί­κους. Το ξακου­στό νησί του Οδυσ­σέα θα σε μαγέ­ψει με τα κρυ­στάλ­λι­να νερά και τους πανέ­μορ­φους οικι­σμούς του!

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας  και στη σελί­δα μας  στο Facebook:

Η Ιθά­κη σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.