- Διαφήμιση -

Παραλία Λέπεδα — Το μυστικό της Κεφαλονιάς

Έρωτας με την πρώτη ματιά

Η παρα­λία Λέπε­δα βρί­σκε­ται περί­που 2 χιλιό­με­τρα νότια του Ληξου­ρί­ου. Αμμώ­δης και ήσυ­χη είναι ιδα­νι­κή για όσους θέλουν να απο­φύ­γουν τις μεγά­λες απο­στά­σεις αλλά και για οικο­γέ­νειες που θέλουν να μεί­νουν μακριά από τις πολύ κοσμι­κές πλάζ.
Το σύμ­βο­λο της παρα­λί­ας είναι ο μεγά­λος βρα­χος που αντι­κρί­ζει κανείς φτά­νο­ντας εκεί.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Το Ληξού­ρι σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.