- Διαφήμιση -

Σάμη — Έντονη βλάστηση, υπόγεια σπήλαια και όμορφες λίμνες

Όταν η φύση έχει υπάρξει ιδιαίτερα γενναιόδωρη

Φτά­νο­ντας με το πλοίο στη Κεφα­λο­νιά θα αντι­κρί­σε­τε τη Σάμη καθώς απο­τε­λεί το βασι­κό αλλά όχι το μονα­δι­κό λιμά­νι του νησιού και την έδρα το ομώ­νυ­μου δήμου.

Βρί­σκε­ται στην ανα­το­λι­κή πλευ­ρά της Κεφα­λο­νιάς και απέ­χει 22 χλμ. από το Αργοστόλι.
Γύρω από τη Σάμη υπάρ­χουν πολ­λά αρχαιο­λο­γι­κά ευρήματα,σπήλαια αλλά και αρκε­τές όμορ­φες παρα­λί­ες που αξί­ζει να επισκεφτείτε.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας  στο Facebook:

Η Σάμη σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.