- Διαφήμιση -

Το σπήλαιο Δρογκαράτης όπου τραγούδησε η Μαρία Κάλλας

Το σπήλαιο στην Κεφαλονιά είναι ένα θαύμα της φύσης

Ανα­κα­λύ­φθη­κε τυχαία πριν από 300 χρό­νια, όταν ένας ισχυ­ρός σει­σμός κατέ­στρε­ψε ένα μέρος του και δημιουρ­γή­θη­κε η είσο­δος. Και τότε απο­κα­λύ­φθη­κε το θαύ­μα της φύσης, ένα έργο τέχνης, σε όλο του μεγα­λείο. Είναι το σπή­λαιο Δρο­γκα­ρά­της, στην Κεφα­λο­νιά με την ηλι­κία του να τοπο­θε­τεί­ται γύρω στα 150 εκα­τομ­μύ­ρια έτη.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κεφα­λο­νιά σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.