- Διαφήμιση -

Τρυπητός — Η πέτρινη μαγεία των Παξών

Απολαύστε τη θέα μέχρι τους Αντίπαξους

O Τρυ­πη­τός ή αλλιώς Καμά­ρα πρό­κει­ται για μια φυσι­κή αψί­δα, βρά­χος, που στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα είναι μέρος από θαλάσ­σια σπη­λιά που κατέρ­ρευ­σε και δημιουρ­γή­θη­κε αυτό το μονα­δι­κό τοπίο.

Βρί­σκε­ται στην δυτι­κή πλευ­ρά των Παξών και πιο συγκε­κρι­μέ­να αρκε­τά κοντά στην περιο­χή του Οζιά.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ιόνιοι Νήσοι σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.