- Διαφήμιση -

Σεισμός ΤΩΡΑ στα Ιωάννινα

4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ

Σει­σμός σημειώ­θη­κε πριν λίγο στα Ιωάν­νι­να μεγέ­θους 4,3 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ.

Η σει­σμι­κή δόνη­ση κατα­γρά­φη­κε στις 19:49, ενώ σύμ­φω­να με το Γεω­δυ­να­μι­κό Ινστι­τού­το, το επί­κε­ντρο του σει­σμού ήταν 25 χιλιό­με­τρα βορειο­δυ­τι­κά των Ιωαν­νί­νων και το εστια­κό βάθος του ήταν 10 χιλιόμετρα.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.