- Διαφήμιση -

Αμμουλιανή: Το κρυφό διαμάντάκι της Χαλκιδικής

με ζαφειρένιες παραλίες και φρέσκο ψάρι

Στο τρί­το πόδι της Χαλ­κι­δι­κής, βρί­σκε­ται καλά κρυμ­μέ­νος ένας μαγευ­τι­κός «μίνι» παρά­δει­σος: Η Αμμου­λια­νή. Ένας μαγευ­τι­κός συν­δυα­σμός χρυ­σής και ψιλής αμμου­διάς, γαλα­ζο­πρά­σι­νης θάλασ­σας, βλά­στη­σης και γιγα­ντό­σω­μων βράχων.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.