- Διαφήμιση -

Καβουρότρυπες: Η παραλία που θυμίζει εξωτικό παράδεισο

Ακόμα μια υπέροχη παραλία στην Χαλκιδική

Περί­που 23 χλμ νότια της Βουρ­βου­ρούς στη Χαλ­κι­δι­κή βρί­σκε­ται ένα σύμπλεγ­μα μικρών παρα­λιών σε μια ακτο­γραμ­μή που ξεπερ­νά τα 5χλμ. Οι παρα­λί­ες αυτές είναι γνω­στές ως Καβουρότρυπες.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.