- Διαφήμιση -

Σάρτη Χαλκιδικής — Προικισμένη με την καλύτερη θέα του Αγίου Όρους

Τουριστικός προορισμός που συνδυάζει βουνό και θάλασσα

Η Σάρ­τη είναι το κύριο του­ρι­στι­κό θέρε­τρο της ανα­το­λι­κής ακτής της Σιθω­νί­ας. Βρί­σκε­ται λίγο πριν τη Συκιά, περί­που 140χμ από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Είναι χτι­σμέ­νη αμφι­θε­α­τρι­κά, κατά μήκος μιας μεγά­λης παρα­λί­ας που βλέ­πει προς την κορυ­φή του Άθω. Το μέρος πήρε το όνο­μά του από την αρχαία πόλη «Σάρ­τη» που υπήρ­χε στην περιο­χή κατά την κλασ­σι­κή περί­ο­δο. Μερι­κά ερεί­πια από το κάστρο εκεί­νης της πόλης εντο­πί­ζο­νται στα νότια του σημε­ρι­νού οικι­σμού, κοντά στη Συκιά.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.