- Διαφήμιση -

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

Ο χρόνος, έχει παγώσει στους τοίχους του μοναστηριού!

Σε υψό­με­τρο 700 μ., σε δασώ­δη περιο­χή και πυκνή βλά­στη­ση, με άφθο­να και κρυ­στάλ­λι­να πηγαία νερά, αστεί­ρευ­τα και γάρ­γα­ρα όλο το έτος, βρί­σκε­ται η Μονή του Αρχαγ­γέ­λου. Με τα λόγια αυτά ο μητρο­πο­λί­της Εδέσ­σης, Πέλ­λης και Αλμω­πί­ας Χρυ­σό­στο­μος (Κακου­λί­δης) δίνει το στίγ­μα της παλαί­φα­της Μονής, στην οποία εγκα­τα­βί­ω­ναν μονα­χοί ως το 1940, για να δια­σκορ­πι­σθούν με την κήρυ­ξη του β’ παγκό­σμιου πολέμου.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.