- Διαφήμιση -

Επιχείρηση εντοπισμού 35χρονου στον Όλυμπο

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της Πυροσβεστικής

Ο 35χρονος ορει­βά­της, βρί­σκο­νταν στην συγκε­κρι­μέ­νη περιο­χή από την περα­σμέ­νη Παρασκευή.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.